szukasz-sposobu-na-dach-odporny-na-dzialanie-ognia-teraz-to-proste-niepalna-papa-z-lemar-u 1333411200

Szukasz sposobu na dach odporny na działanie ognia? Teraz to proste. Niepalna papa z Lemar-u.

W przypadku powstania pożaru dachu dochodzi do zagrożenia całego budynku. Konstrukcja dachu i jego przekrycia powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia dla wszystkich klas odporności pożarowej budynków,tak aby uniemożliwić powstanie w nich ognia i dymu, a w razie pożaru można było podjąć skuteczne działania, mające na celu jego ugaszenie oraz ratowanie ludzi i zwierząt. Wobec ciągle rosnących wymagań rynku LEMAR  wprowadził do swojej oferty papę zgrzewalną, specjalną , wierzchniego krycia LEMBIT NRO o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia. Zastosowano komponent grafitowy, który w przypadku powstania pożaru powoduje zatrzymanie ognia poprzez wytworzenie się na powierzchni papy zeskorupiałej powłoki , która hamuje rozwój dymu i rozprzestrzenianie się ognia. Zastosowany komponent  nie wpływa negatywnie na parametry techniczne zastosowanej w systemie dachowym papy ,  nie wywołuje problemów zdrowotnych , ponieważ w czasie zgrzewania jak i w przypadku pożaru nie wydzielają się szkodliwe substancje toksyczne. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientów dostosowaliśmy się do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. System dachowy : 1.Podłoże żelbetonowe; 2.Folia paroizolacyjna o grubości 0,2mm; 3.Płyta styropianowa EPS-100-038; 4.Przekładka z welonu z włókien szklanych; 5.Papa podkładowa LEMBIT O P-V70 S30; 6.Papa wierzchniego krycia LEMBIT NRO;7.Łącznik mechaniczny teleskopowy. Papa LEMBIT NRO jest odporna na działanie ognia. Zastosowana w systemach dachowych  spełnia kryteria w zakresie odporności  ogniowej na nośność, szczelność, izolacyjność oraz na działanie ognia  zewnętrznego. Opracowano i wdrożono system dachowy w zakresie klasyfikacji odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych dla REI 15, RE 20 wykonanych na części nośnej w postaci płyty żelbetonowej  z izolacją cieplną z płyt styropianowych EPS-100-038 .Etapy montażu w systemie dachowym.                                                  Część nośną przekrycia dachu wykonano z płyty żelbetonowej, na której umieszczono folię paroizolacyjną PE  o grubości 0,2mm. Na folii paroizolacyjnej ułożono izolację cieplną z płyt styropianowych EPS 100-038 o grubości co najmniej 200mm. Na izolacji cieplnej z płyt styropianowych rozwija  się przekładkę  (4) z welonu z włókien szklanych (zdj. nr 2) na zakłady do 50mm w celu uszczelnienia całości systemu dachowego i uzyskania dodatkowej przegrody przed ogniem. W kolejnym etapie pracy układa się papę podkładową LEMBIT O P-V70 S30 (5) , zgrzewając na łączeniach wzdłużnych i poprzecznych. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady : podłużny 9cm, poprzeczny od 12 do 15 cm. Folia paraizolacyjna na podłożu żelbetonowym. Układanie przekładki welonu z włókien szklanych na płytach styropianowych. Montaż łączników mechanicznych. Zgrzewanie papy LEMBIT NRO. Etapy montażu w systemie dachowym. W warstwie wierzchniej zastosowano papę specjalną wierzchniego krycia LEMBIT NRO. Papę LEMBIT NRO mocuje się łącznikami mechanicznymi  – teleskop, wkręt i kołek rozporowy (7) ; poprzez papę podkładową, przekładkę z welonu z włókien szklanych, płyty styropianowe i paroizolację do podłoża betonowego. Łączniki rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni: w strefie środkowej - 3szt., bocznej - 6 szt., narożnikowej - 9szt.(dla obiektu położonego w I strefie wiania wiatru i dla budynku o wysokości do 20m). Następnie  zgrzewa się papę  LEMBIT NRO palnikiem gazowym do papy podkładowej.  Brzeg grzybka powinien znajdować się w odległości min. 2cm od brzegu papy . Długość łączników uzależniona jest od grubości warstwy izolacji termicznej. Po obwodzie wykonuje się izolacje ścian attyk w postaci płyt ze skalnej wełny mineralnej o grubości minimum 6cm i gęstości co najmniej 90kg/m,która dochodzi do izolacji cieplnej oraz obróbki blacharskiej w postaci kątownika 25x25cm z blachy stalowej o grubości 0,5 mm. *) αq1=q(g,S)/q1–maksymalny poziom wykorzystania obciążenia z uwagi na nośność płyty żelbetonowej "q1"przy uwzględnieniu wartości obliczeniowej ciężaru własnego przekrycia "g" ( włączenie z obciążeniem podwieszonym) oraz wartości obliczeniowej obciążenia śniegiem "S".Tak wykonane przekrycie dachowe z izolacją termiczną z płyt styropianowych w zakresie klasy odporności ogniowej przekrycia ogranicza możliwość przedostania się ognia z palącego dachu do wnętrza budynku na skutek rozszczelnienia części nośnej (np. połączeń styków płyt żelbetowych). Część nośna przekrycia dachu została wykonana z materiałów niepalnych, wewnątrz części nośnej przekrycia umieszczono palną izolację cieplną uzyskując klasę odporności ogniowej tej części przekrycia nie niższą niż E 15.  Ponadto dopuszczone do stosowania w budownictwie systemy dachowe zapewniają szczelność ogniową E 30 pasa przekrycia dachu budynku niższego o szerokości 8m, przyległego lub usytuowanego bliżej niż 8 m od ściany z  otworami budynku wyższego. Wymagania te dotyczą także części niższej tego samego budynku, jeżeli ta część stanowi odrębną strefę pożarową aby ograniczyć możliwość przerzutu pożaru z budynku lub części niższej budynku na wyższy lub wyższą część tego samego budynku. Ogranicza to także możliwość spowodowania pożaru części niższej np. na skutek wyrzucenia palących się przedmiotów z części wyższej.   Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności ogniowej przekryć dachowych z izolacją termiczną z płyt styropianowych  podana w tabeli nr 1  zachowuje ważność pod warunkiem, że w rozwiązaniach warstwowych przekryć dachowych z częścią nośną z płyty żelbetonowej   nie zostaną wykonane żadne zmiany. LEMAR posiada w swojej ofercie handlowej również systemy w zakresie klasyfikacji odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych :•  z izolacją cieplną z płyt ze skalnej wełny mineralnej na podłożu z blachy trapezowej , klasyfikacja nr 1188.2/11/ZOONP;• z izolacją cieplną z płyt  styropianowych na podłożu z blachy trapezowej , klasyfikacja nr 1188.1/11/ZOONP;• z izolacją cieplną z płyt ze skalnej wełny mineralnej na podłożu żelbetonowym, opinia 2072/10/ZOONP. LEMAR oferuje również systemy dachowe , które spełniają kryteria w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1)i są dopuszczone do  stosowania w budownictwie:•  przekrycie dachowe z termoizolacją ze styropianu EPS-100-038 oraz pokryciem z papy podkładowej LEMBIT O PLUS MEMBRANA i papy LEMBIT NRO; raport klasyfikacyjny nr 01767.1/11/ZOONP;•  przekrycie dachowe z termoizolacją z wełny mineralnej oraz pokryciem z papy podkładowej LEMBIT O PLUS MEMBRANA i papy LEMBIT NRO; raport klasyfikacyjny nr 01767.2/11/ZOONP;• przekrycie dachowe z papą podkładową LEMBIT O P-V70 S30 i LEMBIT NRO; raport klasyfikacyjny nr 01767.3/11/ZOONP;• przekrycie dachowe z płyty warstwowej termoizolacyjnej PW 20 oraz przykryciem z papy LEMBIT NRO; raport klasyfikacyjny nr 01767.4/11/ZOONP;• przekrycie jednowarstwowe z papy LEMBIT NRO ; raport klasyfikacyjny nr 662/12/ZOONP.Wszystkie wymienione systemy dachowe można stosować na konstrukcjach:• z płyty wiórowej (każdy drewniany i drewnopochodny podkład ) o grubości 16mm  o szczelinach nieprzekraczających 5mm;• profilowany i nie profilowany podkład stalowy;• niepalny ciągły podkład o grubości co najmniej 10mm.Instytut Techniki Budowlanej Zakład Badań Ogniowych wydał raporty klasyfikacyjne w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego Broof(t1) oraz klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych , które są ważne 3 lata  pod warunkiem zachowania bez zmian składu systemu dachowego i technologii produkcji.Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy specjalnej, wierzchniego krycia LEMBIT NRO powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcji producenta :www.lemar.poznan.pl Wszelkie pytania w zakresie zastosowania i wykonania systemu odpornego na działanie ognia należy konsultować z działem Doradztwa Technicznego firmy LEMAR  lub Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży.

Aktualności

PSB Mrówka Grodzisk Mazowiecki
Siedziba:
Kozery, ul. Gen. G. Orlicz-Dreszera 2A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 662023200
E-mail: zamowienia.grodzisk-maz@psbmrowka.com.pl
NIP: 6551974439
REGON: 36643684